Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

Komunitní plánování sociálních služeb


LogaKomunitní plánování sociálních služeb v ORP Kralovice

V březnu 2020 byl na Kralovicku zahájen dvouletý proces komunitního plánování sociálních služeb. Cílem projektu „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Kralovicku“ je:

 • nastavit optimální rozvoj sociálních (a návazných) služeb na celém území obce s rozšířenou působností Kralovice pro období let 2023–2025,
 • vytvořit místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti a podpořit tak rozvoj spolupráce v oblasti začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a
 • zvýšit informovanost o sociálních službách, které pomáhají občanům v tíživých životních situacích.

Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerské spolupráci s městem Kralovice a za finanční podpory z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015154.

Co je to komunitní plánování sociálních služeb?

Jedná se o cyklický proces, v rámci kterého jsou mapovány aktuální potřeby poskytování sociálních služeb (potřeby místních občanů) a problémy v sociální oblasti na daném území a v rámci vytvořeného místního partnerství jsou hledána řešení v zajištění potřebných služeb tak, aby poskytované služby odpovídaly zjištěným potřebám, místním specifikům a zdrojům, které jsou na rozvoj služeb k dispozici.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 • anketa pro veřejnost
 • dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci obcí a měst na Kralovicku
 • dotazníkové šetření a rozhovory s místními poskytovateli sociálních služeb a rozhovory se zástupci dalších služeb a institucí v regionu
 • zpracování vstupních dokumentů: základní socio-demografický popis území, popis poskytovaných sociálních služeb v území, popis zdrojů pro zajištění sociálních služeb, analýzy potřeb poskytovaných sociálních služeb
 • setkávání u kulatých stolů, jednání řídící skupiny, veřejná setkání
 • webová sekce o komunitním plánování sociálních služeb a sociálních službách na webové stránce města Kralovice s informacemi o sociálních službách ve znakové řeči
 • katalog sociálních služeb, jeho tisk a distribuce
 • letáky s informacemi o sociálních či návazných službách, články o službách
 • komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2023–2025
 • a další aktivity vyplývající z mapování stávající sociální situace a následných jednání
Kdo se může do komunitního plánování zapojit?
 • zadavatelé sociálních služeb – zástupci obcí a měst, zastupitelé, příp. pracovníci obecních či městských úřadů
 • poskytovatelé sociálních služeb – zástupci sociálních služeb (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, služby odborného poradenství a další)
 • uživatelé sociálních služeb – klienti sociálních služeb vč. potencionálních uživatelů služeb
 • odborná veřejnost – např. pracovníci veřejné správy, pracovníci, kteří se věnují sociální, zdravotní nebo rodinné problematice
 • široká veřejnost – místní občané zajímající se o sociální problematiku
Jak se lze do komunitního plánování zapojit
 • vyplněním veřejné ankety – anketu bude možné vyplnit do 30. 9. 2020, odkaz na ní bude umístěn zde na webu města Kralovice
 • účastí na veřejných setkáních – první veřejné setkání se bude konat v červnu 2020 v Kralovicích, na programu bude zejm. seznámení s komunitním plánováním, harmonogramem a výstupy projektu; druhé veřejné setkání se uskuteční v závěru projektu (předpokládá se v lednu či únoru 2022), na programu bude veřejné připomínkování návrhu komunitního plánu; v případě potřeby budou realizována další veřejná setkání
 • účastí na setkání u kulatých stolů – budou realizována cca od listopadu 2020, setkání budou otevřena všem zájemcům, účast bude dobrovolná, na setkáních budou diskutovány zjištěné nedostatky v sociální oblasti a hledána řešení pro zajištění potřebných sociálních a návazných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a rodiny s dětmi a pro další osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • připomínkováním návrhu komunitního plánu – prostřednictvím formuláře v závěru projektu
 • kontaktováním koordinátorky projektu kdykoliv v jeho průběhu s informacemi či zkušenostmi se sociální problematikou na Kralovicku
Kontakty
 • Koordinátorka projektu – Bc. Marie Hrečínová Prodanová
  Centrum pro komunitní práci západní Čechy
  E-mail: marie.hp@cpkp.cz, tel.: 733 210 315
 • Metodička procesu – Ing. Tereza Eberlová
  Centrum pro komunitní práci západní Čechy
  E-mail: tereza.eberlova@cpkp.cz, tel.: 775 764 420
 • Za MÚ Kralovice – Bc. Alena Kučerová, DiS.,
  Pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kralovice

Základní listina KPSS na Kralovicku

Základní listina KPSS na Kralovicku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 500,63 kB

Město

Počasí

dnes, úterý 7. 12. 2021
zataženo 1 °C -2 °C
středa 8. 12. zataženo -2/-4 °C

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.