Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

II/201Kralovice-Manětínská ulice , SO 150-Sady ČSA 150

II/201Kralovice-Manětínská ulice , SO 150-Sady ČSA 150

CZ.1.14/1.5.00/35.03416

Realizace této akce byla zahájena zpracováním žádosti a přípravou celého projektu do 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad v prosinci, kdy byla 22.12. 2014 žádost předložena. Řešená místní komunikace je součástí komplexního řešení včetně rekonstrukce krajské komunikace II/201. Prozatím byla realizována pouze tato část místní komunikace, k investici SUS PK dojde následně. Realizace projektu byla oproti předpokladu posunutu, a to vzhledem k faktu že projekt byl podpořen jako náhradní, ze schválených projektů. Fyzická realizace projektu byla zahájena dne 23.4. 2015 uzavřením smlouvy na administraci VŘ. Smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána dne 8.6.2015. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace byla podepsána koncem září 2015, neboť došlo ke změně hodnoty indikátoru. Stavební práce probíhaly dle předloženého harmonogramu a uzavřené SoD. Dne 31.8.2015 došlo k předání, resp. převzetí díla.
Dne 1.9. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí o předčasném užívání a stavba tak může být řádně užívána cílovými skupinami. Fyzická realizace projektu byla ukončena plněním smlouvy administrátora projektu k 31.8. 2015. Do realizace projektu byl zapojen partner projektu Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace. Hlavní zapojení partnera souviselo s řešením napojení dotčené MK na krajskou komunikaci, proces předčasného užívání a kolaudace. Stanoveným indikátorem je délka rekonstruovaných komunikací, která činí 0,31 km. Celkové výdaje projektu byly ve výši 6,4 mil. Kč vč. DPH.
 Předmětem projektu bylo zlepšení velmi špatného stavu místní komunikace. Technický stav komunikace a přilehlých ploch byl velmi nevyhovující i s negativním dopadem na životní prostředí a bezpečnost silničního provozu. Výsledkem je rekonstruovaná místní komunikace v celkové délce 318,33 m. Jednalo se o rekonstrukci silnice, výstavbu nových chodníků včetně dovybavení dopravně bezpečnostními prvky. Současně byly provedeny nezbytné překládky a úpravy inženýrských sítí (kanalizace). Stávající stav ploch určených pro výstavbu je charakterizován převážně dopravními plochami se stísněným prostorem. Byla realizováno parkování osobních automobilů podél vozovky, oddělení provozu pěších od automobilové dopravy, včetně odvodnění.

Datum vložení: 27. 10. 2015 8:59
Datum poslední aktualizace: 16. 7. 2021 9:01

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

CZECH POINT

Přístup do státního portálu:

CZECH POINT

Klikněte zde

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.