Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

Upozornění na povinnosti ohledně domácích kotlů na tuhá paliva.

Upozornění na povinnosti ohledně domácích kotlů na tuhá paliva.

   Rádi bychom upozornili majitele kotlů, ve kterých

a) jsou spalována tuhá paliva

b) jejichž výkon je v rozmezí 10-300 kW

c) které slouží pro ohřev vody v teplovodní topné soustavě (klasické ústřední vytápění)

 na to, že již  do konce roku 2016 měli mít splněnu  povinnost podle zákona o ochraně ovzduší – kontrolu kotle způsobilou osobou.

  Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v § 41 odst. 15 uvádí, že výše uvedení provozovatelé musí nejpozději do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje. Další kontroly pak budou jednou za tři roky. Nověji instalované kotle mají stejné podmínky. Myšleno je to tak, že kontrola má být provedena do 36 měsíců od kontroly poslední, nebo od instalace nového kotle.

  Tato kontrola spočívá v tom, že prostřednictvím odborně způsobilé osoby, proškolené výrobcem kontrolovaného kotle, si majitel dá zkontrolovat svůj kotel  z hlediska jeho používání.  Odborně způsobilá osoba pak majiteli kotle vystaví doklad  osvědčující, že kotel je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a  zákonem o ochraně ovzduší. Majitel kotle pak je podle § 17 odst. 1 h) povinen tento doklad předložit na vyžádání pracovníkovi obecního úřadu.

  Který technik je proškolený můžete zjistit například zde:

  http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php , případně dotazem přímo na výrobce vašeho kotle.

  Nesplnění této povinnosti bude posuzováno jako přestupek s horní sazbou do 20 000 Kč u fyzických osob, nebo jako správní delikt u podnikajících osob s horní sazbou 50 000 Kč.

  Jak je výše již uvedeno, majitelé kotlů předloží potvrzení o kontroly na vyžádání.  MěÚ Kralovice neplánuje plošné kontroly jednotlivých kotlů, a to z časových i personálních důvodů. Nicméně v případech, kdy dojde při činnosti domácích kotlů k problémům, spočívajícím například v obtěžování sousedů kouřem z komína,  pak má úřad právo vyžádat si od majitele kotle potvrzení o provedené kontrole a jistě tak učiní. 

 Druhou povinností je již jednou o dva roky odložená výměna starých kotlů 1. a 2. třídy.

Ta bude platit po 1. 9. 2024. Tento termín se týká kotlů, umístěných v rodinných domech, bytových domech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci. V ostatních objektech již tato povinnost platí necelé dva roky, od 1. 9. 2022.

  Po prvním září letošního roku tedy musí být provozovány kotle, napojené na teplovodní soustavu vytápění,  pouze v minimálně třetí třídě.

  Upozorňuji na to již teď, jelikož je zatím dost času si kotel objednat a instalovat. Po zkušenosti z roku 2022 vím, že výrobci tehdy nebyli schopni dodat  potřebných cca 300 000 nových kotlů, potřebných k náhradě stávajících. Nyní údajně zbývá polovina.

 Orgány ochrany ovzduší jsou ze strany ministerstva životního prostředí vyzývány, aby prováděly plošné kontroly výměn. Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta do výše 50 000 korun. Na právě tuto druhou povinnost je kladen velký důraz.

                                                                                               MVDr. Petr Pikeš
                                                                                   vedoucí odboru životního prostředí
                                                                                               MěÚ Kralovice                     

Datum vložení: 16. 2. 2024 12:25
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2024 8:52

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

CZECH POINT

Přístup do státního portálu:

CZECH POINT

Klikněte zde

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.