Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

Prezentace DSO Silnice I/27


Cíle DSO I/27

Jedním z nejproblémovějších úseků v silniční síti Plzeňského kraje je část silnice I/27 počínaje průtahem Plzně přes Kralovice, až na hranice Plzeňského kraje. Tato trasa vykazuje velké dopravní zatížení. V úseku od hranic kraje po Plasy 3–5 tis. aut/24 hod., v úseku Plasy–Třemošná 5–10 tis. aut/24 hod., v úseku Třemošná–Plzeň 10–15 tis. aut/24 hod. a na území města Plzně dokonce 25–50 tis. aut/24 hod. Z tohoto důvodu je zde, mimo jiné, extrémně vysoká nehodovost. V období let 2005–2009 z celkového počtu dopravních nehod na okrese Plzeň–sever jich zde bylo 61,4% a smrtelných nehod pak 35%.

Pod tlakem této situace se v roce 2006 rozhodli obce ležící na této trase založit dobrovolný svazek obcí  s názvem DSO Silnice I/27, s cílem koordinovanou spoluprací měst, a obcí ležících na trase a v okolí zajistit v co nejkratší možné době realizaci všech přípravných jednání, procesů a prací nutných pro zahájení plánované rekonstrukce silnice (zejména výkupy pozemků, návazné stavby,) a následnou realizaci všech dílčích staveb na zmíněném úseku Touto činností DSO Silnice I/27napomáhajá investoru ŘSD Plzeň, který je nositelem investičního záměru, jehož realizace podstatně zrychlí silniční spojení regionu s Plzní, umožní snadnější a bezpečnější cestování za prací do průmyslových zón z těch míst v regionu, kde je vysoká nezaměstnanost. Dále, díky lepším dopravním podmínkám a lepší dostupnosti, se zvýší zájem o umístění nových investic do těch míst v regionu, kde je dostatek pracovních sil, ale kde byl v minulosti problém s dopravou.

Dalším přínosem realizace záměru bude nesporně snížení emisí z dopravy. Emise z dopravy tvoří v Plzeňském kraji 55–70 % z celkových emisí. Jedním z opatření, vedoucím ke snižování emisí z dopravy je vytěsnění dopravy z centrálních částí měst a odklon tranzitní dopravy mimo obce.

Podpora realizace investičního záměru, tak v důsledku bude také naplňovat opatření vycházející z Regionálního plánu rozvoje Plzeňského kraje. Na podporu tohoto projektu je průběžně realizována účinná prezentace, propagace a medializace investičního záměru s důrazem na velký význam této komunikace pro celý region.. DSO Silnice I/27 ve spolupráci s Plzeňským krajem se trvale snaží zajistit co nejširší a největší politickou podporu a rovněž podporu od všech rozhodujících státních institucí a orgánů jako jsou Ministerstvo dopravy, Fond dopravní infrastruktury České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR jako investor.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

CZECH POINT

Přístup do státního portálu:

CZECH POINT

Klikněte zde

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.