Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - INFORMACE PRO OBČANY

Poplatek:

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 12. 2023 schválilo částku za svoz a hospodaření s TKO 1000 Kč na poplatníka a rok (více viz vyhláška města). Vyhláška dále upravuje úlevu pro vícečlenné rodiny, kde bude poskytnuta úleva ve výši 100 Kč pro každého poplatníka ml. 18 let.

Velikost sběrných nádob a jejich výměna:

V souvislosti se schválenou Obecně závaznou vyhláškou města Kralovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byla zastupitelstvem schválena pravidla pro přistavování nádob na směsný komunální odpad.  Objem nádob(y) na směsný komunální odpad, které mají být přistaveny k rodinnému nebo bytovému domu, je stanoven jako součin počtu obyvatel předmětného domu a 30 l objemu nádoby. Pro zjištění počtu obyvatel v konkrétní nemovitosti se bude vycházet zejména z počtu osob přihlášených zde k trvalému pobytu (včetně cizinců s trvalým nebo dlouhodobým pobytem), příp. z dalších podkladů o počtu obyvatel předmětné nemovitosti. Při platbě poplatku za svoz TKO platebník oznámí, zda je třeba popelnice vyměnit a nejpozději do konce února pracovníci TS výměnu provedou.

Během roku 2024 budou sběrné nádoby na komunální odpad vybaveny čipy, které umožní adresnou evidenci množství vyprodukovaného odpadu.

Objem nádob na směsný komunální odpad (SKO): 120 l nádoba - pro nemovitost obývanou 1-4 obyvateli nebo pro nemovitost určenou k individuální rekreaci nebo pro nemovitost, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, 240 1 nádoba - nemovitost obývaná pěti a více obyvateli, 1.100 1 nádoba - pro bytové domy dle výše uvedeného principu.

Není-li objem přistavené nádoby dostatečný, mají občané tři možnosti, jak odkládat SKO:

- bezplatné ukládání směsného komunálního odpadu (vytříděný - bez suti, biologického odpadu apod.) občany města a přidružených částí ve sběrném dvoře f. Marius Pedersen a.s.

- zakoupení jednorázového vývozu sběrné nádoby u spol. Marius Pedersen a.s. za cenu 120 Kč

- zakoupení další nádoby s týdenním vývozem u spol. M. Pedersen a.s. za cenu 4000 Kč/rok

Možnost umístění žlutých a modrých popelnic:

Občanům v rodinných domech v Kralovicích je nabídnuta možnost přistavení sběrné nádoby o objemu 120 litrů na papír a stejně velké nádoby na plast.  Občané v bytových domech si budou moci vyzvednou tašky na shromažďování tříděného odpadu.

Zájem o umístění Ž/M (či obou) sběrných 120 l nádob nahlásí občané na ekonomickém oddělení MěÚ (Markova 2) při platbě poplatku za svoz TKO nebo v sekretariátu MěÚ odevzdají vyplněný anketní lístek, který byl přiložen do lednového vydání Kralovického obzoru.

Sběrný dvůr:

Do „sběrného dvora“ v Kralovicích, tedy do provozovny f. Marius Pedersen, je možné odvážet DENNĚ v pracovní době bezplatně odpady typu plasty, papír, biodpad, sklo (třeba rozměrnější, to, co se nevejde do kontejnerů), ele. spotřebiče atd.  atd.

Velkoobjemový odpad (nikoliv stavební suť a nebezpečný odpad) mohou občané Kralovic a přidružených částí odvážet do f. Marius Pedersen vždy 1. sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00 h.

Co, jak a proč třídit:

Proč třídit:

 1. Ekologie – třídění a následná recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie
 2. Povinnost třídit a cíl stanovený jednotlivým městům (%) stanovuje zákon o odpadech
 3. Třídění a snížení objemu komunálního odpadu může mít pozitivní vliv na cenu za odpad
 4. Rozhodně se nejedná o nic, co by jednotlivce nějak časově zatížilo či by nám činilo život náročnějším, ba naopak

Zásady správného třídění:

 1. Dodržujte pokyny uvedené na obalech – pokud si nebudete vědět rady, recyklační symboly mají velkou informační hodnotu
 2. Odkládejte odpad jen do příslušných nádob 
 3. Takto vytříděný odpad by neměl být znečištěn zbytky potravin či chemikáliemi
 4. Hlavní zásadou je to, že bychom celkově měli snížit objem vyprodukovaného odpadu Spoustu z toho, co lidé vyrobí, se dá v domácnosti dále zužitkovat (další využití dárkových tašek, kelímky od jogurtů pro sazeničky a mnoho dalšího)
 5. U skla:
  1. Nepleťte si keramiku a porcelán se sklem! Sklo je průhledné a patří do zeleného kontejneru, keramika a porcelán nikoliv
  2. Pokud to lze, zbavte lahve kovových uzávěrů. Tímto krokem zjednodušíte jejich recyklaci
  3. Za účelem recyklace je vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité
 6. Plasty:
  1. Základní zásadou je sešlapávat plastové lahve! Ušetříte místo a zajistíte tak, že více z nás bude mít prostor k třídění a naše město zůstane čisté i v okolí těchto nádob
  2. U lahví nedotahujte uzávěry, nedají se poté lisovat do balíků
  3. Z PET lahví není nutné odstraňovat etikety (pokud ano, je to Vaše pomoc)
 7. Papír:
  1. Opět základ – krabice rozkládejte! Nerozložená krabice zabere daleko více místa než nezmačkaná platová lahev. Všichni můžeme těmito malými krůčky dopomoci k tomu, aby město vypadalo čistější.

Recyklační symboly jako pomoc přírodě: Tyto symboly mají velký podíl na eliminaci negativní dopadů na životní prostředí. Recyklační symboly vztahující se k obalu mají totiž za úkol podpořit jeho správné vytřídění. Není to těžké a může na tom zapracovat každý z nás!

Kompozitní materiály (složené z více materiálů, které nelze ručně oddělit) jsou značené vždy písmenem C (z anglického „composite“), pak lomenou čarou a značkou materiálu, který převažuje a jeho identifikačním číslem. Obaly z těchto materiálů patří do směsného odpadu.ýjimku tvoří nápojové kartony označené C/ PAP. Přestože se skládají z více materiálů, je možné je recyklovat. Patří do nádob na Nápojové kartony nebo do žlutých kontejnerů (plasty).

 

Přehled jak správně třídit odpady Typ: JPG obrázek

Obecně závazná vyhláška města Kralovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Typ: PDF dokument

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

CZECH POINT

Přístup do státního portálu:

CZECH POINT

Klikněte zde

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.