Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

Náplň činnosti

ODBOR ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ

 • Správní agendy
 • Zajištění agendy Komise pro projednávání přestupků města Kralovice
 • Vidimace, legalizace
 • Organizační záležitosti, vnitřní správa

MATRIKA

 • matriční úřad pro obce Kralovice, Bílov, Bohy, Brodeslavy, Dolní Hradiště, Hlince, Holovousy, Chříč, Kočín, Kopidlo, Kozojedy, Potvorov, Sedlec, Slatina, Studená, Všehrdy, Výrov, Vysoká Libyně
 • kontrolní činnost pro matriční úřady ve správním obvodu ORP: Kaznějov, Kožlany, Manětín, Nečtiny, Plasy, Žihle
 • matrika manželství
 • organizace svatebních obřadů
 • matrika úmrtí
 • matrika narození, přidělování rodných čísel
 • změna jména a příjmení
 • oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
 • zprostředkování zápisů do zvláštní matriky Brno
 • nahlížení do matričních knih a sbírek listin
 • vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin a druhopisech matrik
 • vydávání duplikátů matričních dokladů
 • vydávání doslovného výpisu z matriční knihy
 • určení otcovství
 • vede a aktualizuje sbírky listin a druhopisy matrik, vydává z ní potvrzení
 • vidimace a legalizace – ověřování
 • zajišťuje zkoušky v oblasti vidimace a legalizace pro obce ve správním obvodu ORP
 • vydává osvědčení k uzavření manželství před orgánem církve
 • vydává osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • provádí vyšší ověření matričních dokladů pro použití v cizině
 • zabezpečení pohřbu zemřelých bez příbuzných či blízkých osob

EVIDENCE OBYVATEL

 • změna trvalého pobytu občanů ve městě Kralovice
 • vede správní řízení ve věci návrhu na zrušení místa trvalého pobytu ve městě Kralovice
 • oznámení o počtu přihlášených osob při změně trvalého pobytu
 • eviduje doručovací adresy občanů s trvalým pobytem ve městě Kralovice
 • přijímá oznámení o ukončení pobytu na území ČR od občanů s trvalým pobytem ve městě Kralovice
 • vydává výpisy z informačního systému evidence obyvatel
 • provádí opravy a odstraňuje nesoulady v informačním systému
 • poskytuje informace z informačního systému evidence obyvatel
 • poskytuje změnové sestavy pro obce správního obvodu ORP
 • zabezpečuje plnění veřejnoprávních smluv na úseku evidence obyvatel
 • zprostředkování kontaktu prostřednictvím MV ČR
 • vede stálý seznam voličů s dodatkem
 • vede zvláštní seznam voličů
 • vydává voličské průkazy

OBČANSKÉ PRŮKAZY

 • příjem, zpracování a evidence žádosti o vyhotovení OP
 • výdej vyhotovených OP
 • vyhotovení OP bez strojově čitelných údajů
 • pořizování a předávání OP zdravotně postiženým občanům
 • přijímá oznámení o změně údajů zapisovaných do OP
 • zadržení neplatných OP
 • správní řízení na úseku OP
 • evidence ztrát a nálezů OP
 • poskytuje výpisy z informačního systému OP
 • projednání přestupků na úseku OP

CESTOVNÍ DOKLADY

 • příjem, zpracování a evidence žádosti o vyhotovení CD
 • výdej vyhotovených CD
 • zpracování žádosti o vydání CD ze zastupitelského úřadu
 • kontrola funkčnosti CD se strojově čitelnými údaji
 • evidence ztrát a nálezů CD
 • správní řízení na úseku CD
 • poskytuje informace z informačního systému CD
 • projednávání přestupků na úseku CD

PŘESTUPKY

 • Komise pro projednávání přestupků města Kralovice projednává přestupky na úseku pořádku v samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
 • Komise pro projednávání přestupků města Kralovice projednává přestupky za obce Bílov, Bohy, Brodeslavy, Černíkovice, Holovousy, Chříč, Kočín, Kopidlo, Kozojedy, Kožlany, Mladotice, Pastuchovice, Potvorov, Sedlec, Slatina, Studená,Tis u Blatna, Velečín, Všehrdy, Výrov,  Vysoká Libyně, Manětín, Nečtiny, Bezvěrov, Štichovice
 • poskytuje oprávněným subjektům informace z evidence přestupků
 • správní odbor projednává přestupky, které spadají do jeho kompetence (na úseku zbraní a střeliva, ve věcech volebních, v oblasti střetu zájmů, pořádku ve státní správě, ve věci SLDB,..)

PERSONALISTIKA

 • vede personální agendu města Kralovice
 • přijímá a eviduje žádosti o zaměstnání
 • vede administraci přijímacích řízení
 • zajišťuje ZOZ pro zaměstnance města Kralovice
 • zajišťuje školení a semináře pro zaměstnance města Kralovice
 • vede agendu pracovních úrazů
 • zajišťuje spolupráci s bezpečnostním technikem na úseku BOZP a PO
 • spolupráce na zajištění pracovnělékařské služby pro zaměstnance města Kralovice

VNITŘNÍ SPRÁVA

 • administrace veřejnoprávních smluv na úseku přestupků, územní identifikace a evidence obyvatel
 • zajištění spisové služby, provoz podatelny a výpravny MěÚ Kralovice, Manětínská 493
 • pokladní služby MěÚ Kralovice, Manětínská 493
 • podávání informací, ústředna
 • organizační a materiální zajištění voleb
 • zajištění úklidu budovy Manětínská 493
 • zajištění drobných oprav a údržby Manětínská 493
 • vede sklad kancelářských a hygienických potřeb MěÚ Kralovice
 • organizační záležitosti

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

CZECH POINT

Přístup do státního portálu:

CZECH POINT

Klikněte zde

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.