Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

Náplň činnosti


Úřad územního plánování

 • pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • pořizování územně plánovacích podkladů, územních plánů a regulačních plánů pro obce v správním obvodu ORP Kralovice na jejich žádost
 • pořizování vymezení zastavěného území obce pro obce v správním území ORP Kralovice
 • pořizování a aktualizace územně analytických podkladů
 • dotčený orgán v územním řízení z hlediska uplatnění záměrů územního plánování
 • dotčený orgán v řízení, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • vkládání dat do evidence územně plánovací činnosti

Státní památková péče

 • výkon státní správy na úseku státní památkové péče
 • vydávání rozhodnutí nebo závazných stanovisek k obnově nemovitých kulturních památek
 • vydávání rozhodnutí nebo závazných stanovisek k obnově objektů na území s plošnou památkovou ochranou
 • vydávání závazných stanovisek k restaurování movitých a nemovitých kulturních památek
 • dozor při obnově kulturních památek a objektů na území s plošnou památkovou ochranou
 • vedení sankčních řízení na úseku památkové péče (správní delikty a přestupky)
 • poskytování informací o archeologických nalezištích na území ORP Kralovice
 • administrování programu MK „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
 • uplatňování stanovisek k územně plánovací dokumentaci pro své správní území

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

CZECH POINT

Přístup do státního portálu:

CZECH POINT

Klikněte zde

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.