Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

Náplň činnosti


Obecný stavební úřad

Výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu dle platného stavebního zákona a prováděcích předpisů

 • posuzování projektové dokumentace a dalších podkladů pro stavební a jiná řízení podle stavebního zákona
 • provádění stavebních řízení, vydávání stavebních povolení
 • provádění kolaudačních řízení a vydávání kolaudačních rozhodnutí
 • povolování předčasného užívání stavby nebo uvedení stavby do zkušebního provozu
 • přijímání ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací včetně vydání souhlasu s jejich provedením
 • vydávání povolení změny stavby před dokončením
 • vydávání kolaudačních souhlasů nebo oznámení záměru započít s užíváním stavby
 • vydávání povolení k předčasnému užívání stavby
 • vydávání povolení nebo souhlasu se změnou v užívání stavby
 • vydávání povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • výkon státního dozoru ve věcech stavebního řádu stavebního dozoru
 • další řízení a rozhodování podle stavebního zákona
 • vyvlastňovací úřad
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

Stavební technik města Kralovice

 • příprava a realizace investičních záměrů města v oblasti výstavby
 • vydávání stanoviska k zásahům do komunikací a chodníků v majetku města a veřejných prostranstvích včetně převzetí těchto prostor po realizaci záměrů
 • zajišťování nájemních, kupních, směnných a jiných majetkoprávních smluv ohledně nemovitostí ve vlastnictví města Kralovice.

Stavební úřad

Místní příslušnost pro obce:
Bohy (Rakolusky), Bílov, Brodeslavy, Černíkovice, Dolní Hradiště, Hlince, Holovousy, Chříč (Lhota u Chříče), Kočín, Kopidlo, Kozojedy (Borek, Břízsko, Lednice, Robčice), Kožlany (Buček, Dřevec, Hedčany, Hodyně), Kralovice (Bukovina, Hradecko, Řemešín, Trojany), Mladotice (Černá Hať, Chrášťovice, Strážiště), Pastuchovice (Pohvizdy), Potvorov, Sedlec, Slatina, Studená, Tis u Blatna (Bálková, Kračín), Velečín (Ostrovec), Všehrdy, Výrov (Hadačka), Vysoká Libyně, Žihle (Hluboká, Kalec, Odlezly, Přehořov, Nový Dvůr).

Vyvlastňovací úřad pro obce:
Bezvěrov, Bílov, Bohy, Černíkovice, Dobříč, Dolní Bělá, Dolní Hradiště, Dražeň, Hlince, Holovousy, Horní Bělá, Hvozd, Chříč, Jarov, Kaznějov, Kočín, Kopidlo, Koryta, Kozojedy, Kožlany, Kralovice, Lité, Loza, Manětín, Mladotice, Mrtník, Nečtiny, Obora, Pastuchovice, Pláně, Plasy, Potvorov, Rybnice, Sedlec, Slatina, Studená, Štichovice, Tis u Blatna, Velečín, Všehrdy, Výrov, Vysoká Libyně, Žihle.

Na úseku pozemních komunikacích a silničního hospodářství
 • stanovuje po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v katastru města Kralovice,
 • vykonává státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v rozsahu své působnosti,
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,
 • rozhoduje o uzavírce a objížďce podle zvláštního právního předpisu v rozsahu své působnosti,
 • rozhoduje o povolení zvláštního užívání právnické nebo fyzické osobě podle zvláštního právního předpisu v rozsahu své působnosti,
 • rozhoduje o povolení zřizovat a provozovat reklamní zařízení právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou podle zvláštního právního předpisu na silnicích II. třídy,
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie v katastru města Kralovice,

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

CZECH POINT

Přístup do státního portálu:

CZECH POINT

Klikněte zde

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.